بی‌تعارف

به نام خدا
بعضی از دغدغه‌ها را می‌توان نوشت. طنز یا جدی، نقد یا معرفی! فعلا فرقی نمی‌کند.
::
صفا و مروه دیده‌ام، گرد حرم دویده‌ام/
هیچ کجا برای من کرب‌و‌بلا نمی‌شود...

پیوندها

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

چه کسی میگوید:

که گرانی شده است؟

دوره ی ارزانیست

شرف اینجا ارزان...

تن عریان، ارزان...

آبرو؟!

و چه تخفیف بزرگی خورده است

قیمت آدم ها...

بی تعارف